Polityka prywatności

RECKITT BENCKISER - GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

z 1 maja 2017 r.

Poniżej przedstawiamy zasady polityki prywatności grupy Reckitt Benckiser zwane w dalszej części dokumentu polityką prywatności.

Ochrona prywatności jest naszym priorytetowym celem. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich naszych marek na wszystkich rynkach, na których jest obecne RB i wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy dane osobowe naszych klientów.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż polityka prywatności dla określonych witryn lub serwisów (uwaga dla lokalnego radcy prawnego: opracowano oddzielne zasady ochrony prywatności dla aplikacji mobilnych) może uzupełniać lub zastępować treść niniejszej polityki prywatności.

W niniejszej polityce prywatności określenia „my", „nas" i „nasze" odnoszą się do wszystkich przedsiębiorstw grupy Reckitt Benckiser. Więcej informacji o nas i naszych markach można otrzymać pod adresem www.rb.com.

Dane osobowe (określane w innych krajach również jako „informacje osobowe" lub „dane identyfikacyjne"), to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jest to szerszy zakres niż tylko informacja o charakterze osobistym lub prywatnym, bowiem zawiera takie dane jak imię i nazwisko, data urodzenia i adres e-mail.

 1. Zakres polityki prywatności
 2. Zgoda
 3. Jak pozyskujemy dane osobowe?
 4. Do jakich celów używamy danych osobowych?
 5. Komu możemy ujawnić dane osobowe?
 6. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?
 7. Twoje decyzje dotyczące marketingu bezpośredniego
 8. Jak uzyskać dostęp do swoich danych, jak je poprawić lub usunąć?
 9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 10. Dzieci
 11. Transfer danych do innych krajów
 12. Zmiany w niniejszej polityce prywatności
 13. Jak się z nami skontaktować?

 

1. Zakres polityki prywatności

Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych, które są gromadzone, używane, udostępniane lub przetwarzane w inny sposób w trakcie realizowanych przez nas działań marketingowych, zarówno online jak i offline, podczas których następuje wyświetlenie, umieszczenie łącza lub odniesienie do niniejszej polityki prywatności, w tym:

 • naszych stron internetowych
 • naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych
 • e-maili
 • naszych kampanii online i offline
 • rozmów lub korespondencji klientów z naszymi przedstawicielami.

W tym dokumencie będziemy odnosić się do naszych działań online jako „witryny" i naszej działalności jako „usługi".

Prosimy o zwrócenie uwagi, że nasze witryny mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych, aplikacji, itp. należących do osób trzecich, które nie są kontrolowane przez nas, i które nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści i działania tych stron internetowych, aplikacji, itp. osób trzecich. Ze względu na to, że osoby trzecie mogą gromadzić dane osobowe, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich w celu poznania sposobu wykorzystywania przez nie danych osobowych.

Nasze strony internetowe używają plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookies.

Ponadto podczas korzystania z naszych witryn lub usług, prosimy zawsze zapoznać się z obowiązującymi warunkami korzystania.

 

2. Zgoda

Chociaż w wielu przypadkach prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, należy pamiętać, że odwiedzając lub korzystając z naszych witryn lub serwisów, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas jego danych osobowych zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.

Gromadzimy, używamy, ujawniamy lub w inny sposób przetwarzamy dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podanie swoich danych, możemy nie być w stanie dostarczyć zamówionych przez niego produktów i usług.

 

3. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe uzyskane bezpośrednio od użytkownika

Po pierwsze możemy uzyskać dane osobowe od użytkownika bezpośrednio, np. podczas zapisywania się do newslettera, rejestrowania się na naszych stronach, zakupu produktu na naszej stronie, wypełniania ankiety, umieszczania komentarza lub pytania, umieszczania wpisu na naszych stronach w mediach społecznościowych itp.

Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą obejmować:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres email
 • nazwę użytkownika
 • numer telefonu
 • informacje o karcie kredytowej lub inne dane dotyczące płatności
 • wiek
 • datę urodzenia
 • płeć
 • informacje o zakupie i użytkowaniu produktu
 • informacje dotyczące gospodarstwa domowego
 • treści generowane przez użytkownika, wpisy i inne treści umieszczane na naszych stronach
 • poufne informacje, takie jak stan zdrowia i pożycie intymne
 • wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik podaje bezpośrednio.

Dane osobowe zbierane automatycznie

Po drugie niektóre dane osobowe mogą być zbierane automatycznie w trakcie odwiedzania lub używania witryn internetowych, np. informacje gromadzone przez pliki cookies i inne technologie wykorzystywane na naszych stronach internetowych. Prosimy również o zapoznanie się z  polityką plików cookies (wstaw hiperłącze), aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania plików cookies i innych automatycznych metod zbierania danych.

Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą obejmować:

 • informacje o urządzeniu (mobilnym) lub typie przeglądarki
 • informacje o sposobie korzystania z naszych witryn internetowych, np. dane odwiedzanych stron internetowych, banerów i hiperłączy, na które użytkownik klikał itd.
 • informacje czy użytkownik otworzył wysyłane przez nas wiadomości e-mail
 • strony internetowe odwiedzone przed wejściem na jedną z naszych witryn internetowych
 • adres IP
 • informacje, które użytkownik udostępnia za pomocą narzędzi społecznościowych zamieszczonych na naszych stronach internetowych
 • jeśli użytkownik wyraził zgodę, również danych o dokładnej lokalizacji
 • (…).

Dane osobowe uzyskane z innych źródeł

Możemy również zbierać dane osobowe z innych źródeł, w tym między innymi od naszych zaufanych partnerów.

Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą obejmować poziom dochodów, zainteresowania i posiadane zwierzęta domowe, dane z badań rynku, zachowania handlowe, publicznie obserwowane dane lub działania, takie jak blogi, filmy, wpisy w Internecie oraz treści generowane przez użytkownika.

 

4. Do jakich celów używamy danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystujemy do celów prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, w tym m.in.

 • w celu obsługi i zarządzania zakupem, na przykład w celu przekazania informacji o zakupie, przetworzenia płatności, dostarczenia zakupionych produktów i usług oraz zaoferowania koniecznej obsługi klienta
 • umożliwienia uczestniczenia w promocjach, konkursach i ankietach;
 • umożliwienia udostępniania informacji i pomysłów na portalach społecznościowych, forach, blogach i innymi kanałami wymiany informacji, w celu udostępniania treści innym użytkownikom i wysyłania wiadomości do znajomych za pośrednictwem naszych witryn lub stron internetowych naszych zaufanych partnerów
 • lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika, aby dostarczyć mu więcej istotnych informacji na dany temat, analizowania i oceny działalności firmy, opracowywania nowych produktów i udoskonalania istniejących produktów i usług, przeprowadzania badań rynku i audytów, identyfikowania trendów i badaniu stopnia skuteczności kampanii marketingowych i poziomu zadowolenia klientów
 • udzielania informacji o naszych produktach i usługach, przesyłania użytkownikowi materiałów promocyjnych (np. ogłoszeń dotyczących nowych produktów, promocji, programów oszczędzania, wspólnych promocji i innych programów) odnoszących się do naszych marek i marek starannie wybranych zaufanych partnerów biznesowych
 • zarządzania naszymi witrynami i dostosowywania doświadczenia i treści naszych stron do poprzedniej aktywności na naszych stronach, w celu personalizacji doświadczenia użytkownika odwiedzającego nasze strony internetowe
 • odpowiadania na prośby lub pytania użytkownika
 • (Uwaga do lokalnego radcy prawnego: należy uzupełnić o ewentualne inne cele przetwarzania danych osobowych na danym rynku lub w danym kraju).

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

Możemy tworzyć anonimowe rekordy danych na podstawie danych osobowych poprzez usunięcie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację użytkownika (np. imię i nazwisko). Zanonimizowane dane używamy do analizowania naszych produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo do używania anonimowych danych w dowolnym celu oraz ujawniania ich stronom trzecim, w tym między innymi naszym partnerom badawczym, według naszego wyłącznego uznania.

 

5. Komu możemy ujawnić dane osobowe?

Udostępnianie wewnątrzgrupowe

Dane osobowe mogą być wymieniane między różnymi spółkami i markami wewnątrz naszej grupy w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje we wszystkich spółkach i dotyczy wszystkich marek.

Zewnętrzni dostawcy usług

Możemy wymieniać się danymi osobowymi użytkownika z zaufanymi usługodawcami zewnętrznymi działającymi w naszym imieniu, w tym między innymi z agencjami marketingowymi, instytutami badania rynku, operatorami zleceń w handlu elektronicznym, dostawcami oprogramowania, podmiotami handlowymi prowadzącymi sprzedaż produktów RB, centrami obsługi telefonicznej, podmiotami obsługującymi płatności itp.

Przejęcia

Jeśli inna spółka nabędzie część lub całość akcji lub udziałów w naszej spółce, przedsiębiorstwie lub w naszym majątku, spółka ta może nabyć wszystkie lub niektóre zebrane przez nas dane osobowe i przejąć prawa i obowiązki dotyczące zarządzania danymi osobowymi użytkownika zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego może nastąpić przeniesienie danych osobowych użytkownika jako elementu majątku przedsiębiorstwa.

Niezbędne ujawnienia informacji

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne:

 • w związku z toczącym się postępowaniem prawnym
 • w związku z koniecznością dostosowania się do odpowiednich przepisów lub dostarczonych nam nakazów, wezwań lub nakazów sądowych
 • w celu ochrony lub obrony naszych praw
 • w celu wyjaśnienia naruszeń lub pomocy w zapobieżeniu wszelkim naruszeniom lub potencjalnym naruszeniom prawa, niniejszej polityki prywatności lub innych obowiązujących warunków korzystania.

 

6. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Zaufanie jakim obdarzają nas użytkownicy jest dla nas cenne.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Podczas gromadzenia lub przesyłania poufnych informacji używamy dodatkowych technologii i procedur zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

Dane osobowe podane przez użytkownika są przechowywane w systemach komputerowych znajdujących się w kontrolowanych pomieszczeniach dostępnych tylko ograniczonej liczbie osób, które muszą mieć do nich dostęp w celu wykonywania swoich zadań i świadczenia wszelkich żądanych przez użytkownika usług.

Podczas przetwarzania w Internecie poufnych informacji np. numerów kart kredytowych, chronimy je za pomocą szyfrowania.

 

7. Twoje decyzje dotyczące marketingu bezpośredniego

Co pewien czas wysyłamy użytkownikom darmowy newsletter, ankiety, oferty i inne materiały promocyjne związane z naszymi produktami i usługami, które naszym zdaniem są przydatne dla użytkownika, o ile użytkownik zgodził się na otrzymywanie takich wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych kanałów komunikacji elektronicznej.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać takich wiadomości, wówczas zawsze ma możliwość zrezygnować postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji znajdującymi się w każdym naszym mailingu lub kontaktując się z nami bezpośrednio (patrz dane kontaktowe poniżej).

Niezależnie od ustawień poczty elektronicznej użytkowników, wysyłamy im zawiadomienia o aktualizacjach naszej polityki prywatności.

 

8. Jak uzyskać dostęp do swoich danych, jak je poprawić lub usunąć?

Dbamy o poprawność i aktualność przechowywanych danych osobowych.

Oferujemy użytkownikowi dostęp do jego danych osobowych i możliwość wglądu oraz żądania ewentualnej korekty lub usunięcia.

Aby chronić prywatność użytkownika, przed przyznaniem mu dostępu do danych osobowych podejmujemy uzasadnione działania w celu weryfikacji jego tożsamości.

Dane osobowe, które przechowujemy mogą być sprawdzane i modyfikowane w trybie instrukcji podanych na danej witrynie. Odpowiadamy na żądanie dostępu do danych w rozsądnym czasie i zgodnie z zasadami wymienionymi w obowiązujących przepisach.

 

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas potrzebny do zrealizowania powyższych celów.

 

10. Dzieci

Większość naszych stron nie jest skierowana do dzieci. Prosimy, aby dzieci poniżej wieku (wpisać wiek) nie podawały swoich danych osobowych za pośrednictwem naszych witryn.

Rodziców lub opiekunów prawnych dzieci poniżej wieku (wstawić wiek), które zarejestrowały się na jednej z naszych witryn lub w inny sposób prawdopodobnie udostępniły nam swoje dane osobowe prosimy o kontakt Reckitt Benckiser (Poland) S.A. w celu usunięcia tych danych. Informacje podane dobrowolnie przez dzieci za pośrednictwem e-maili, tablic ogłoszeniowych, sesji czatu itp. mogą zostać użyte przez inne podmioty do wygenerowania niechcianych wiadomości poczty elektronicznej. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do informowania dzieci o tym, jak korzystać z Internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

 

11. Transfer danych do innych krajów

Dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów i tam przetwarzane, przy czym przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych mogą być mniej surowe niż przepisy w kraju użytkownika.

Wdrożyliśmy ścisłe procedury i mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników niezależnie od kraju, w którym są przechowywane lub w inny sposób przetwarzane.

Korzystając z naszych witryn i usług, użytkownik udziela wyraźnej zgody na ich przekazywanie i przetwarzanie.

 

12. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. W takim przypadku zostanie zaktualizowana data w górnej części niniejszego dokumentu polityki prywatności. Jeśli dokonamy istotnych zmian w naszej polityce prywatności, które znacząco wpłyną na zasady ochrony prywatności, przekażemy z wyprzedzeniem informację o aktualizacji za pomocą innych środków, np. poprzez kontakt z użytkownikiem za pomocą ostatnio podanego adresu e-mail lub zamieszczenie ogłoszenia na naszej firmowej stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych stron przed wejściem w życie zmian. Należy zawsze sprawdzić, czy posługujemy się najnowszą wersją polityki prywatności. Dalsze korzystanie z naszych witryn i usług oznacza zgodę użytkownika na niniejszą politykę prywatności oraz wszelkie aktualizacje.

 

13. Jak się z nami skontaktować?

Czekamy na uwagi i pytania użytkowników na temat niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania przez nas danych osobowych. 

Można się z nami kontaktować poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie veet.pl/kontakt lub wysyłając list do Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Polska.